Waarom is een bedrijfsidentiteit belangrijk?

Waarom is een bedrijfsidentiteit belangrijk?

De beroemde ‘waarom’ vraag is niet alleen een persoonlijke vraag voor ieder mens, ook bedrijven hebben vragen als ‘wat en wie zijn wij?’ en ‘hoe bestaan wij en hoe maken wij verschil?’. Dit zijn vragen die zakelijk heel belangrijk kunnen zijn, want als je de antwoorden op deze vragen kunt vinden, kun je je onderneming goed in de markt neerzetten en kun je je business identity in een goede reputatie omzetten. In een markt waarbij consumenten door de hoeveelheid aangeboden producten en diensten soms door de bomen het bos niet meer zien, is het belangrijk om een unieke identiteit te hebben, dat bepaalde doelgroepen kan aanspreken.
Inspiratie
Als jij één van die bedrijven in de markt bent waar er al dertien van in een dozijn van zijn, dan val je niet op. Het maakt voor de consument niet uit of hij klant is van onderneming A, als jij als onderneming B niets niets nieuws kan toevoegen. Hoewel vaak wel gedacht wordt dat de prijs alles bepaald, is dit in de praktijk niet zo. Het blijkt dat alles te maken heeft met inspiratie. Het belangrijkste doel is om met je business identity mensen te inspireren. Dit geldt overigens niet alleen voor consumenten, maar ook je eigen medewerkers. De prijs kan veel doen, maar net dat beetje extra service, dienstverlening of uitstraling of doelstelling kan menig consument dat laatste zetje geven. Kom als onderneming dan ook met ideeën en probeer ze te verwezenlijken. Een bekend voorbeeld is het bedrijf Coolblue. Zij hebben ‘alles voor een glimlach’ als slogan en proberen dit in de praktijk te brengen.
Voordelen van een duidelijke bedrijfsidentiteit
Wanneer jij een duidelijke bedrijfsidentiteit hebt, hoe nietszeggend het misschien ook mag lijken, je kunt er zakelijk veel profijt van hebben. Je trekt niet alleen klanten aan, maar ook willen mensen graag bij een dergelijk inspirerend bedrijf werken. In de huidige markt van krapte op de arbeidsmarkt, zal een bedrijf met een sterke bedrijfsidentiteit daar veel minder last van hebben. Voor huidige medewerkers is het juist dat zij zich in het bedrijf herkennen en zich door de identiteit laten inspireren. Dit levert dus weer gemotiveerde medewerkers op.
Hoe creëer je een bedrijfsidentiteit?
De ontwikkeling van een bedrijfsidentiteit is niet even iets wat als onderwerp dient voor de afdeling marketing. Een identiteit ontwikkelen voor een onderneming begint met een doel dat je wilt bereiken en strekt zich uit over de gehele organisatie. Dit houdt in dat medewerkers moeten samenwerken en zelf zo enthousiast zijn over de bedrijfsidentiteit die zij mogen uitdragen, dat zij collega’s daarmee aansteken. Het is dus mooi om te weten dat je voor creatie van je identiteit geen mensen hoeft aan te nemen of nieuwe afdelingen hoeft te openen. De mensen zijn reeds in de organisatie aanwezig en gezamenlijk dragen zij de identiteit van de organisatie.
Share