Wat moet er in een arbeidscontract worden opgenomen?

Wat moet er in een arbeidscontract worden opgenomen?

Op het ogenblik dat je van plan bent om een nieuw personeelslid toe te gaan voegen aan het team van je bedrijf spreekt het voor zich dat er daarvoor een overeenkomst dient te worden opgemaakt. Het gaat hierbij dan uiteraard om een zogenaamd arbeidscontract. Een dergelijke overeenkomst is belangrijk voor allebei de betrokken partijen. Dit dus niet alleen voor de werknemer, maar ook zeker voor de werkgever. Er zijn verschillende belangrijke gegevens die in deze overeenkomst terug moeten komen. Is het voor jou niet meteen duidelijk waar je allemaal bij het opstellen van een arbeidscontract rekening mee dient te houden? Dan kan de volgende informatie je verder helpen!

Een arbeidscontract opstellen, een wettelijke verplichting

Op het moment dat je van plan bent om een bepaalde persoon aan het werk te stellen is het belangrijk en zelfs verplicht om daarvoor een overeenkomst op te maken. In deze overeenkomst worden niet alleen de rechten, maar ook de plichten van allebei de partijen vermeld. Dit zorgt ervoor dat een dergelijk contract altijd wordt opgemaakt specifiek aan de hand van de situatie in kwestie. Met andere woorden, bijvoorbeeld de functie die de werknemer krijgt toebedeeld kan een zeer belangrijke factor zijn die de inhoud van het arbeidscontract danig kan beïnvloeden. 

Wat moet je allemaal in het arbeidscontract vermelden?

Wanneer je een arbeidsovereenkomst gaat opmaken spreekt het voor zich dat er best een aantal verschillende factoren zijn waar je aandacht aan zal willen besteden. Eén van deze factoren is natuurlijk de taakomschrijving. Zorg ervoor dat uit de overeenkomst duidelijk blijkt wat er van de persoon die je gaat aannemen wordt verwacht. Daarnaast is het eveneens zo dat je in de overeenkomst zal willen vermelden welke verloning er precies wordt gegeven. Een punt waar vaak niet al te veel bij stil wordt gestaan is de looptijd van de overeenkomst. Wat dit betreft kan je een keuze maken uit twee verschillende opties. Kies je bijvoorbeeld voor het afsluiten van een overeenkomst voor onbepaalde duur of wordt er een bepaalde concrete looptijd gehanteerd? Ook dit is zeker een belangrijk punt om even bij stil te blijven staan.

Klik hier om meer juridische documenten op te stellen

Hou ook rekening met eventuele aanvullende bepalingen 

Van zeer groot belang om rekening mee te houden bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst zijn de aanvullende bepalingen waarvan sprake is. Het gaat hierbij om één of meerdere extra, concrete afspraken die worden gemaakt tussen de werkgever en de werknemer. Op dit vlak kan je onder meer denken aan afspraken gemaakt met betrekking tot: 

  • Anciënniteit; 
  • Intellectuele rechten; 
  • Scholing; 
  • Concurrentie;

Het is niet zo dat het verwerken van aanvullende bepalingen een absolute vereiste is. Wel dien je er rekening mee te houden dat er op deze manier soms duidelijkheid wordt verschaft over bepaalde onderwerpen die anders voer zouden kunnen zijn voor discussie. Is het dus met andere woorden zo dat er bij de persoon die jij graag in dienst zou willen nemen inderdaad behoeften is aan meer duidelijkheid over bepaalde zaken? Dan kan het wenselijk zijn om ook deze factoren duidelijk aan te geven en verder te verduidelijken in het arbeidscontract die je gaat opstellen.

Share