Hoe werkt verzuimbegeleiding?

Hoe werkt verzuimbegeleiding?

Een goede verzuimbegeleiding wordt voor iedere onderneming steeds belangrijker. Ziekte en verzuim kosten handenvol geld en zorgen voor tal van praktische en organisatorische uitdagingen die de aandacht van de werkzaamheden wegnemen. Er zijn heel wat mogelijkheden om dit probleem aan te pakken, het komt er vaak alleen nog op aan die theorie ook effectief in de praktijk om te zetten en eindelijk werk te maken van verzuimbegeleiding en een goed uitgewerkt verzuimbeleid.

Waarom is ziekte en verzuim terugdringen belangrijk?

Het is zowel voor de onderneming zelf als voor de werknemers een goede zaak als er ingezet wordt op het terugdringen van ziekte en verzuim. Minder kosten, een betere werking en een aangenamere werksfeer zorgen ervoor dat de productiviteit en motivatie omhoog gaan en dat de onderneming de uitdagingen die het op zich af ziet komen het hoofd kan bieden.

Enkele handige tips

De theorie is handig om als leidraad te gebruiken, voor de toepassing ervan is iedere onderneming echter uniek en zal dan ook een unieke aanpak nodig zijn. Toch zijn er een aantal algemene tips die kunnen helpen bij het opzetten van een verzuimbeleid en het starten met verzuimbegeleiding.

Een efficiënt verzuimbeleid

Een verzuimbeleid is gebaseerd op een aantal protocollen waarin duidelijk beschreven staat wat ieders rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn. Enkel en alleen op die manier kan duidelijkheid geboden worden naar het plan van aanpak toe. Een goed idee is om het verzuimbeleid te integreren in het arbeidsreglement.

Aandacht voor de signalen

Voor werknemers uitvallen, sturen ze vaak al signalen uit. Het is dan ook de taak van de bedrijfsleider, leidinggevende, preventiemedewerker of bedrijfsarts om die signalen te herkennen en er aandacht aan te besteden. Een werknemer die zich begrepen voelt, zal sneller in dialoog treden en dat maakt het zoeken naar oplossingen mogelijk zonder verzuim.

Een sfeer van open communicatie

Het is voor werknemers belangrijk dat ze een luisterend oor kunnen vinden. Over bepaalde problemen kunnen praten, is een eerste stap in het vinden van oplossingen. De tijd dat leidinggevende onbereikbaar waren, ligt al een tijd achter ons en naar verzuimbeleid toe kan dit enkel maar aangemoedigd worden. Het niet kunnen in dialoog gaan, zal werknemers er sneller toe aanzetten in ziekte te gaan om zo de problemen te ontlopen.

De noden van de werknemers oppikken

De noden van werknemers als het over het verzuimbeleid gaat, zijn heel ruim te interpreteren. Het opzetten van een goed werkende verzuimbegeleiding, het creëren van een aangename werksfeer en het bieden van kansen en mogelijkheden binnen de carrière zijn zaken waarmee een ondernemer het verschil kan maken. Een werknemer die zich gewaardeerd voelt, zal sneller geneigd zijn een extra inspanning te leveren.

Samenwerken met externe diensten

Een verzuimbeleid en de bijbehorende verzuimbegeleiding uitwerken, is voor veel ondernemers iets wat ver van hun kennis staat en waar ze niet altijd de tijd en ruimte voor hebben. Samenwerken met een bedrijfsarts en arbodienst en een preventiemedewerker aanstellen, zijn goede stappen naar een professionele uitwerking van het beleid. Deze mensen hebben namelijk de expertise om het beleid in goede banen te leiden en er een succes voor de onderneming van te maken.

Share