Een stagiaire aannemen: Hier moet je als werkgever opletten bij het inzetten en aantrekken van stagiaires

Een stagiaire aannemen: Hier moet je als werkgever opletten bij het inzetten en aantrekken van stagiaires

Voor iemand die net afgestudeerd is of nog in het laatste jaar van een vakopleiding zit, ligt het voor de hand om een stage te zoeken. Met een stage stap je over van de theoretische inzichten in je vak naar een echte werkomgeving. Maar ook bedrijven die een stagiaire begeleiden hebben baat bij een goede stageprogramma’s die erop gericht zijn junior medewerkers op te leiden.

Maar wat is belangrijk voor een stagiaire? Het eerste waar je als werknemer rekening mee kunt houden is de inhoud van het programma. Hoeveel potentieel een stagiair ook heeft, met een matig ingericht programma blijft het moeilijk: een stagiaire begeleiden. Binnen een goed stageprogramma worden stagiars behandeld als echte (toekomstige) personeelsleden die belangrijke taken op zich nemen. Zo maak je optimaal gebruik van de voordelen van een stagiaire en kun je een stagiaire inzetten als tevreden personeel.

Waar moet een stagiare aan voldoen

Een stagiaire begeleiden heeft grote voordelen. Zo kun je eerst een tijd met iemand werken, voordat je besluit of diegene ook in vaste dienst binnen je team past. De teamleden die de stagiair begeleiden worden uitgedaagd om hun educatieve vaardigheden uit te breiden en kijken met een frisse blik naar hun dagelijkse taken. Een stagiair kan op zijn of haar beurt met nieuwe ogen naar uw onderneming kijken en verbeterpunten aan het licht brengen.

Daarnaast is het goed om erbij stil te staan dat de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd is. Er is sprak van een lage werkloosheid, en het is lang niet meer zo makkelijk als vroeger om nieuw, gekwalificeerd personeel te vinden. Jonge mensen bij uw bedrijf betrekken kan dus een prima strategie zijn om nieuw personeel te werven. Op die manier een stagiaire selecteren is één van de voordelen van een stagiaire.

Maar waar moet een stagiaire aan voldoen. Los van de zakelijke overwegingen zijn stagiairs doorgaans enthousiaste jonge mensen die graag laten zien wat ze waard zijn en bereid zijn om veel nieuwe vaardigheden te leren.

Een stagiaire selecteren

Een stagiaire selecteren lijkt een flinke klus, maar een stagiaire aannemen hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Zo maken veel bedrijven gebruik van social media om een stagiair te vinden. Ook zijn er verschillende platforms waarop stagiairs te vinden zijn die nog een stageplek zoeken. U kunt hierop zelf een advertentie plaatsen, of zoeken in een database met studenten.

(Eventueel: stagemotor.nl, Vacatures.nl/stagiair, Indeed.nl/Stagiare-vacatures, magnet.me)

Gerichter zoeken

Wilt u niet afhankelijk zijn van externe databases, dan kan het ook zeker zinvol zijn om contact op te nemen met de opleidingen die voor uw toekomstige werknemers relevant zijn. Opleidingsinstituten zijn doorgaans altijd op zoek naar goede stageplekken voor hun studenten.

Met name ROC’s die MBO-opleidingen hebben altijd veel studenten die voor hun opleiding nog een stageadres nodig hebben. Tot goede afspraken komen kan dus voor een duurzame aanwas van studenten zorgen.

Hoe word ik een erkend leerbedrijf

Hoe word ik een erkend leefbedrijf en welke regels gelden voor stagiaires? Voor bepaalde opleidingen wordt van u gevraagd dat uw bedrijf een erkend leerbedrijf is. Hiervoor is het nodig dat stil staat bij welke regels gelden voor stagiaires. Zo moet u een stagiair een goede, veilige werkplek bieden waarin deze relevante werkzaamheden uit kan voeren. Daarnaast moet u een praktijkbegeleider aanstellen, die de student begeleidt en werkt u samen met het opleidingsinstituut.

U kunt erkenning aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Om te zien of u in aanmerking komt, kunt u de Quickscan up hun website doen. U weet dan meteen waar op moet letten voordat u een aanvraag indient bij de SBB.

Een stagiaire aannemen als ZZP’er

Een stagiaire aannemen als ZZP’er lijkt niet voor de hand te liggen, maar ook als ZZP’er kun je gebruik maken van de voordelen van een stagiaire. Houdt er als ZZP’er wel rekening mee dat je ook een aanvraag voor erkend leerbedrijf zult moeten indienen. Een stagiaire aannemen brengt daarnaast, vooral in het begin, werk met zich mee. Later in het traject zal de stagiair weer werk van je overnemen. Het is dus belangrijk om goed op de timing te letten!

Een aantal tips

Wil je een stagiaire selecteren? Dan kunnen de volgende tips u wellicht helpen om een succes van de stageperiode te maken:

Biedt geen onbetaalde stages aan en hoogte stagevergoeding bepalen

Hoewel het aantrekkelijk lijkt om weinig geld aan stagiares te hoeven uitgeven, is het toch raadzaam om geen onbetaalde stages in te richten. De tarieven van een stagiair liggen al fors lager dan die van de vaste medewerkers en een stagevergoeding geeft een veel positiever signaal af.

Het werk is belangrijk en mag ook beloond worden. Daarbij kan ook een kleine stagevergoeding enorm veel financiele druk van de stagiair afhalen, waardoor deze beter zal functioneren en zich beter zal kunnen concentreren op de stageperiode.

Hoogte stagevergoeding bepalen

Om de hoogte van de stagevergoedig te bepalen, is het slim om te kijken naar wat marktcomform is. Een stage bij een advocatenkantoor biedt vaak een wat hogere stagevergoeding dna een stage in de zorg. Kijk dus eerst goed rond! Ook is er soms een een mogelijkheid voor subsidie voor stagiair.

Dan nog de vraag: Moet een stagiaire op de loonlijst

Het antwoord op de vraag: moet een stagiaire op de loonlijst is niet eenvoudig te geven. De stagiair verzorgt werkzaamheden, en krijgt daarvoor een vergoeding. Vaak gaat het bij deze vraag over de premies die betaald moeten worden. Bij een stagiair hoeft dit vaak niet, tenzij deze later in vaste dienst treedt. De werkgever moet dan alsnog alle premies (ZW/WW/WIA) betalen over het loon dat hij als stagiair heeft genoten. Let dus goed op welke regels gelden voor stagiaires.

Werk in blokken van vijf tot zes maanden

De termijn kan hier wat afhangen van de branch waarin u werkzaam bent, maar het is raadzaam een stagiair voor een hele projectduur mee te laten draaien. Zo leert de stagiair het meest, en heeft u vaak ook het meest aan de arbeidskracht.

Net als andere werknemers hebben stagiars tijd en training nodig om zich goed aan te kunnen passen aan hun nieuwe werkplek. Meestal breekt er na zo’n twee maanden stagelopen een periode aan waarin u het potentieel van uw stagiair pas echt goed kan benutten.

Neem de tijd voor het wervingsproces

Voordat u met iemand in zee gaat, is het goed om uitgebreid in kaart te brengen of iemand bij uw bedrijf past. Helemaal als het aannemen van stagiairs deel van uw wervingsstrategie is. Het wervingsproces voor een stagiair mag daarom lijken op dat van uw meer ervaren werknemers.

Door het afnemen van tests, het afgeven van een introductieopdracht of het afnemen van gestructureerde interviews kunt u goed evalueren wat u aan een stagiair zult hebben.

Geef stagiairs tijd om te wennen

Zorg ervoor dat stagiairs worden uitgenodigd om aan zoveel mogelijk evenementen binnen het bedrijf deel te nemen. Door bij vergaderingen en andere samenkomsten aanwezig te zijn, krijgt een stagiair snel een beeld van wat er in het bedrijf speelt. Hoe beter stagiairs zich op hun gemak voelen, hoe meer zij in staat zullen zijn om bij te dragen aan uw bedrijf.

Ook met het oog op een latere functie binnen het bedrijf, zorgt deze fase ervoor dat u en de stagiair allebei een idee krijgen over de toekomstige rol van de stagiair binnen uw bedrijf. Een ideaal teamlid is namelijk niet alleen capabel, maar past ook binnen uw bedrijfscultuur.

Heb niet te hoge verwachtingen

Ga je een stagiaire selecteren of een stagiaire aannemen als zzp’er? Een stagiair is nog helemaal nieuw in het werkveld. Echt werksituaties kunnen behoorlijk verschillen van het theoretische, klassikale leren dat ze eerder hebben moeten doen. Probeer in kaart te brengen welke dagelijkse routines en vaardigheden een stagiair mis, en biedt waar mogelijk kansen en begeleiding aan om hier beter in te worden.

Bereid een specifiek project voor

Voordat u iemand een stageplek aabiedt, is het slim om na te denken over de gewenste resultaten en eventueel een lijst samen te stellen van taken die u aan de stagiair wilt toewijzen. Door dit duidelijk in kaart te brengen kunt u nadenken over de stappen die ervoor nodig zijn om iemand zo snel mogelijk op dat niveau te krijgen. Daarnaast is het belangrijk om iemand aan te wijzen die de stagiair tijdens dit proces zal begeleiden.

Vraag niet teveel, maar ook zeker niet te weinig

Tijdens een ideale stage is de werklast van de stagiairs in balans. Bij een teveel aan taken zullen nieuwe teamleden gestrest raken en onnodige fouten gaan maken. Als er te weinig te doen is, raken stagiairs echter snel gedemotiveerd en haalt het bedrijf ook weinig uit de stageperiode.

Als stagiairs snel klaar zijn met hun dageljkse taken, kan het slim zijn om ze met andere medewerkers mee te laten lopen, zodat ze kennis maken met complexere bedrijfsprocessen.

Subsidie voor stagiair

In Nederland zijn er meerdere regelingen voor een subsidie voor stagiair. Deze subsidies worden vaak per branche vastgesteld. Voor zorginstellingen bestaat er bijvoorbeeld het Stagefonds voor subsidie voor stagiair. Op de website van de Rijksoverheid vind je ook meer informatie over de Subsidieregeling praktijkleren voor subsidie voor stagiair.

Tussentijdse evaluatie

Van een goed stagetraject kunnen zowel de stagiair als uw bedrijf veel leren. Vraag stagiairs daarom welke nieuwe kennis ze hebben opgedaan, hoe ze hebben samengewerkt met hun team en wat hun indrukken zijn van uw bedrijf.

Ook is het slim om input van uw vaste medewerkers te vragen over hoe het stageprogramma hen geholpen heeft. Mochten er dingen niet soepel zijn verlopen, dan kunnen betrokken medewerkers advies geven over hoe het stageprogramma verbeterd zou kunnen worden.

Met deze tips zou een stagiaire selecteren en een stagiaire begeleiden voor u én de stagiair een mooie, leerzame tijd moeten worden!

Share