Professionele geurbestrijding

Professionele geurbestrijding

Overlast door geuren en gassen is een groot probleem bij veel bedrijven. Met name in de horeca en zware industrie hebben medewerkers te maken met geuren en gassen die ook nog eens zeer slecht zijn voor de gezondheid. Zuurstof is essentieel voor ons functioneren als mens. Lucht is leven en gezonde, frisse lucht kan wonderen doen voor onze gezondheid en welzijn. De lucht die we dagelijks inademen is echter niet altijd even schoon. Dit kan onbewust je gezondheid en functioneren beïnvloeden. Daarom is het van belang er gezorgd wordt voor luchtzuivering.

Geuroverlast tegengaan

Vanuit diverse gezondheidsinstanties komt er steeds meer aandacht voor geuren en gassen in de (werk)omgeving van mensen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld reactiegassen bij het lassen, de chemische geur van verf en chloor maar ook lichaamsgeuren. Personeel krijgt daarbij ongemerkt veel vervuiling in de longen. Diverse onderzoeken tonen aan dat beroepsmatige blootstelling aan bijvoorbeeld Ethyleenoxide het risico op kanker vergroot. 

Restaurants, café’s en kantines, maar ook fysiotherapeuten, tandartsen, verzorgingshuizen, textielverwerkers en kinderdagverblijven hebben last van geuren en gassen. Om dit tegen te gaan kan je gebruik maken van een professionele afzuiger geuren.

Geurhinder

Geur kan hinder veroorzaken in een leefomgeving en brengt om die reden ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken, bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Geurbronnen buiten

Belangrijke geurbronnen van buiten zijn afkomstig van: verkeer, industrie, landbouw, dierenverblijven bij veehouderijen, mestopslag bij veehouderijen, huishoudens met open haarden en/of allesbranders.

Geurbronnen binnen

Geurbronnen binnen zijn bijvoorbeeld afkomstig van: huisdieren, rottingsgeur, keukengeuren, verfgeuren, tabaksrook, vluchtige organische stoffen (VOS) die vrijkomen uit allerlei producten die in huis gebruikt worden, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen, formaldehyde uit bouwmaterialen, meubelstoffen en vloerbedekking.

Het zuiveren van lucht

Het bestrijden van geuren en gassen brengen voor veel bedrijven enorme voordelen met zich mee. Lucht zuiveren doe je het makkelijkst door een luchtreiniger aan te schaffen. Deze zijn in de meeste gevallen geschikt voor inzet tegen vervuilingen van bijvoorbeeld (fijn)stoffen, pollen, allergenen, geuren, vluchtige stoffen en micro-organismen. Dankzij de werking kan je weer opgelucht ademhalen en genieten van frisse lucht.

Share